SLIKAR I GRAFIČAR MLADEN MILOTIĆ

Njegove se slike razlikuju i po egzaktnoj metjejskoj izvedbi, Milotić je autor inteligibilnoga opažanja čije se kreativno očitovanje oslanja na urođeni vizualni senzibilitet što u njega podrazumijeva instiktivnu okrenutost organskoj prirodi te iz nje proizašlu dinamiku morfološke preobrazbe vidljiva svijeta. Takvoj je osjetilnosti prispodobljena i cjelokupna Milotićeva, strukturalistička, modulacija slike u čijoj se arhitektonici nalazi crtež kao nosilac likovne tvorbe. Iz spomenuta proizlazi i druga karakteristika kulture oblikovanja u kojoj se forma, kolikogod djelovala savršenom,otvara mogućnostima nadograđivanjima i bogaćenja.Takvoj kreativnoj fleksibilnosti onda valja pripisati i sklonost tehnološkim inovacijama. U tom je smislu autorova obuzetost digitalnom tehnikom u posljednje vrijeme razumna i obećavajuća i u nićem suprotna « starim » tehnikama, ali je zato motivirana osobnom praksom odnosno karakterističnim načinom izričaja. To je i razlog što izbor novoga medija ne predstavlja nikakav prevrat na putu likovnog sazrijevanja, već samo neko novo dobrodošlo iskustvo koje nosi nužne estetsko – alternativne i očekivane pragmatične efekte. Nisu time zagubljeni ni pojedinačni ni globalni tragovi vrednota čiji je razvoj ugrađen u slikarski habitus autora. Nije narušen pastelni ugođaj, ali je zato oslobođen siže slike u kojima se pojavljuju neki novi asocijativni elementi, postavljeni gotovo ovlaš, koji slici daju dobrodošlu emotivnu prinovu i podižu njenu maštovitost.

Prof. akademski slikar Martin Bizjak

Pages: 1 2 3 4 5 6 7